เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวแอม จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กพ.2557 เพื่อดำเนินกิจการ รับบริการผลิตชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รับออกแบบจัดสร้างเครื่องจักร และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าและเพื่อพัฒนาสังคม โดยอาศัยองค์ความรู้ขั้นสูง ที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี และมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรม ทั้งทางสินค้า บริการ และการถ่ายทอดความรู้สู่สาธรณะ