เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความไวสูง

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความไวสูงกัน ที่ผ่านมา ความเร็วในการพิมพ์เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นจุดชี้วัดเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาโดยตลอดครับ ในกลุ่มเทคโนโลยีเครื่องเรซิ่น ก็มีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีหลายตัว เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยี CLIP(Continuous Liquid Interface Production) ของ Carbon3D [1] ที่เป็นการใช้ความสามารถของออกซิเจนในการยับยั้งการแข็งตัวของเรซิ่น ในการทำให้เรซิ่นส่วนที่อยู่ติดกับถาดส่วนล่างนั้นไม่แข็งตัวและยอมให้เรซิ่นชุดใหม่สามารถไหลเข้ามาแทนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ทว่าวิธีดังกล่าวจะสามารถสร้างชั้นยับยั้งการแข็งตัวของเรซิ่นได้เพียง 10um (ไมโครเมตร-หนึ่งในล้านของเมตร) ซึ่งพอแค่สำหรับงานพิมพ์ที่มีพื้นที่ตันแค่บางส่วน แต่เมื่อต้องใช้กับงานพิมพ์ที่มีลักษณะตันมากๆ เช่นมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นแท่งตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3mm ขึ้นไป ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนักวิจัยทั่วโลกต้องสาละวนกับความพยายามทำให้เรซิ่นไม่แข็งตัว(เป็นบางส่วนกัน) ซึ่งเหตุผลก็คือการที่เรซิ่นจะแข็งตัวได้ในเครื่องแบบ SLA/DLP/LCD นั้นเรซิ่นจะใช้แสงในการแข็งตัว ยิ่งเรซิ่นได้รับแสงมาก ก็จะยิ่งแข็งตัวมาก ทำให้เรซิ่นส่วนที่สัมผัสกับฟิลม์ VAT (ฐานใส่เรซิ่น) จะแข็งตัวเป็นก้อนมากกว่าส่วนที่อยู่ไกล การแข็งตัวตรงนี้ทำให้เราจะต้องเสียเวลาดึงและยกชิ้นงานเพื่อให้เรซิ่นชุดใหม่ไหลไปแทนที่ โดยเป็นการแทนที่แบบไม่ต่อเนื่อง แต่หากถ้าเราสามารถทำให้เรซิ่นส่วนที่อยู่สัมพัสกับฟิลม์ ไม่แข็งตัว แต่มาแข็งตัวในระยะห่านที่ห่างออกไป ก็จะทำให้เมื่อยกชิ้นงานเรซิ่นสามารถไหลเข้าไปแทนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องยกขึ้นลงแบบปัจจุบัน ดังนั้นนักวิจัยทั่วโลก เลยพยายามหาวิธีที่จะควบคุมให้เรซิ่นสามารถแข็งตัวได้ “กลางน้ำ” ให้ได้ไกลจากช่วงแสงมากที่สุด ซึ่งวิธีการใหม่ ที่นำเสนอโดย University of Michigan [2] โดย Okwudire และคณะ […]

More Info